Ζυθοποιίες

Αθηναϊκή Ζυθποιία ΑΕ
Ολυμπιακή Ζυθοποιία ΑΕ
Ζυθοποιία Μακεδονίας Θρακης ΑΕ
Ε.Ζ.Α. - Ελληνική Ζυθοποίια Αταλάντης